PROJEKT PODPORUJÍ:

PROJEKT PODPORUJÍ

Plenér loket

Plenér znamená pobyt umělců v přírodě nebo v exteriéru, nebo-li jejich „tvorbu pod širým nebem“. Po rozdělení uměleckého společenství v Karlových Varech na dva organizační celky – Karlovarskou oblast Unie výtvarných umělců a Krajskou uměleckou asociaci, Unie roku 1997 založila tvůrčí dílny v Lokti. Historická a architektonická paměť Lokte i vlastní současné bytí města vytvořilo obsahově a esteticky nevyčerpatelný fenomén. Charakter vybrané lokality byl z výtvarného hlediska natolik pozoruhodný, že nebylo zapotřebí nějakým způsobem vymezovat programové zacílení plenéru.
Vedle karlovarských do Lokte rádi přijížděli výtvarníci z celých Čech. Cesta do Lokte skýtala vedle krajinné rázovitosti i možnost hlubšího a niternějšího poznání sice známé, ale doposud jaksi bezděčně vnímané jedinečné architektonické dominanty loketského hradu a historie města. Pravidelnými účastníky se od prvopočátku stali výtvarní umělci ze zahraničí, zejména naši němečtí sousedé, dále umělci z Anglie, Itálie, Kanady, Polska, Spojených Států a Švýcarska.

Organizátoři plenérů neměli lehkou pozici. Museli se naučit spolupracovat se sponzory a nadacemi, vyhledávat kontakty s institucemi, poskytujícími např. sklářský materiál nebo v poslední době dřevo pro skulptury a objekty, oslovovat Karlovarský kraj a spolupracovat s vedením města Loket. Zasloužili se také o publicitu plenéru v místním i celostátním tisku, získali mezinárodní renomé začleněním minulých ročníků do festivalu Uprostřed Evropy, do projektů Společenství Interreg III A a Cíl 3 zasahujícího území Čech, Bavorska a Saska.

Jakkoliv samotný pobyt v Lokti přinášel umělcům nejrůznější zážitky, tvůrčí, umělecké i osobní kontakty, pro vlastní hodnocení loketských plenérů měly největší význam výstavy.
Jen tak postupně vznikala zpětná vazba mezi tvořícími účastníky a místními obyvateli, kteří mohli, pokaždé jinak, vnímat svoje bydliště a okolní krajinu nevšední optikou výtvarného umění. Vybudování takového „komunikačního mostu“ a vzájemného respektu patří k nejsilnějšímu přínosu historie mezinárodních výtvarných plenérů v Lokti.

Božena Vachudová – Galerie Umění Karlovy Vary