PROJEKT PODPORUJÍ:

PROJEKT PODPORUJÍ

KO UVU

Karlovarská oblast Unie výtvarných umělců je spolek, který sdružuje velkou část profesionálních výtvarníků Karlovarského kraje i některé z jiných regionů. Je součástí Unie výtvarných umělců České republiky. Vznikla transformací Svazu českých výtvarných umělců, který působil v bývalé socialistické republice. V současné době sdružuje kolem padesáti spolků, které jsou, stejně jako ten karlovarský, samostatnými právními subjekty.

V současné době má KO UVU 36 členů.

Organizace pořádá národní i mezinárodní výstavy, umělecké workshopy, instalace a performance, účastní se mnoha akcí regionálních, celostátních i zahraničních. Je pořadatelem tradičních ročníků Plenérů Loket, Artkontaktu, filmové instalace a performance Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary na Tržní kolonádě, garantem galerie Na ochozu Vřídelní kolonády.

Cílem sdružení je udržitelnost spolkové činnosti uměleckých subjektů a prohlubování vzájemné spolupráce v regionálním, celostátním i mezinárodním kontextu. Posláním KO UVU je ochrana profesionálních zájmů všech členů a rozvíjení kulturních, sociálně-právních a obchodních činností. Zajišťováním rozmanitých forem zveřejňování a společenského uplatňování výtvarného umění se podílí na pozitivním ovlivňování životního prostředí a kultury vůbec.

Sdružení využívá podpory ze strany místních samospráv, státních prostředků podpory kultury, fondů Evropské unie.