PROJEKT PODPORUJÍ:

PROJEKT PODPORUJÍ

2006

X. Plenér LOKET 2006

workshop : 13.8 - 19.8. 2006
výstava v Galerii na radnici: 15.8. - 16.9.

Karlovarská oblast Unie výtvarných umělců ve spolupráci s městem Loket, Euregiem Egrensis, Loketskými městskými lesy, Nadací ČFU a Karlovarským krajem organizovala letos již desátý ročník mezinárodního plenéru Loket 2006. Dosavadních devíti ročníků se zúčastnili kromě umělců z České republiky také umělci z Německa, Švýcarska, Velké Británie, USA, Polska a Kanady.

Původní myšlenka vzniku Loketského plenéru, jak ji známe přibližně od 30. let 19. století, začala žít a rozvíjet se vlastním životem a reagovat nejen na přírodní, ale i kulturní ráz krajiny, naplněný a přetvářený dlouhé věky životem člověka. tento myšlenkový posun vnesl do plenéru nové materiály - tabulové, obalové a technické sklo, fotografii a v posledních letech skrze dřevo i zájem o veřejný prostor města, přilehlých městských hradeb a parku.

Vznikla atmosféra tvůrčí dílny, vzájemných porad při hledání vhodného pracovního postupu, ale i umístění vznikajících soch (skulptur) v exteriéru města, či nutné pomoci při manipulaci s objemnými kmeny, často za přispění mechanizace a zručnosti našich hostitelů, kterým za to patří srdečný dík.

Základní princip plenéru - práce pod širým nebem se neztratil, jen se vývojem proměnil, rozšířil oborové spektrum a přivedl do města na Ohři nové autory, kteří pomáhají pořadatelům hledat další zajímavou náplň tvůrčích dílen v Lokti.

Loňský devátý ročník Loketského plenéru nabídl osmi výtvarníkům pokračování na tématu dřevěného objektu, započatém při předchozím ročníku sympozia. Během šesti dnů strávených v areálu Městských lesů Loket poznávali výtvarníci různého zaměření specifické podmínky práce se dřevem, počínající výběrem vhodného materiálu pro zamýšlenou práci, až po povrchovou úpravu vzniklé skulptury.

Letošní jubilejní X. ročník plenéru se zabýval kromě práce se dřevem i malbou, kresbou, fotografií, knižní vazbou a prací s computrem. Plenéru se účastnili mimo českých výtvarníků i partneři Karlovarské oblasti UVU - Kunstgruppe Zone ze Schwarzenbergu (Sasko).

Výstava výsledků IX. plenéru Loket nebyla vymezená jen zdmi Galerie na radnici, ale vyšla za svými diváky do ulic, parku, knihovny, mateřské školy, apod. Upřímné přání organizátorů i účastníků sympozia, aby výsledky jejich práce přispěly ke kulturnímu obohacení města, bylo vrchovatě naplněno a je příslibem k dalšímu pokračování dnes již desetileté tradice.

Nedílnou součástí většiny předchozích ročníků byl katalog, který doplní informace o zúčastněných autorech a umožní divákovi orientaci ve vystavených dílech. V této tradici bychom chtěli pokračovat i v příštím roce.

Karlovarská oblast unie výtvarných umělců
Euregio Egrensis
Nadace ČFU
Karlovarský kraj
Město Loket

materiál a prostor k realizaci zajistili Loketské městské lesy s.r.o.

Tento projekt je spolufinacován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství Interreg IIIA

Jiří Kožíšek - předseda KO UVU
Štěpánka Bergerová - tajemnice KO UVU