PROJEKT PODPORUJÍ:

PROJEKT PODPORUJÍ

2007

XI. Plenér LOKET 2007

Vážení přátelé

Zdá se mi až neuvěřitelné, že spolupráce města Loket a KO UVU je tak letitá, a že letošní výtvarný plenér byl v pořadí již jedenáctý. Vzniká tak nová a pro naše město velmi důležitá tradice, která pobízí i zavazuje. Aniž bych mohl, či chtěl snižovat význam předchozích plenérů, přece jen bych rád vyzdvihl letošní 11. ročník, který se co do průběhu i výsledku (dle mého soudu) vymknul z obvyklého standardu.

Jako velmi šťastné lze hodnotit rozhodnutí, aby výroba jednotlivých děl („řezbářská sekce“) probíhala přímo na místě, kde budou následně instalovány, tedy přímo v parku. Mám za to, že i díky prostředí, které je samo o sobě působivé a inspirativní, došlo k nepřehlédnutelnému posunu v hodnotě plenéru jako celku. Vedlejším, avšak neméně důležitým aspektem tohoto rozhodnutí byla skutečnost, že čilý pracovní ruch vzbudil nebývalý zájem veřejnosti. Nebylo dne, abych nemusel odpovídat na zvídavé otázky spoluobčanů nebo turistů. Došlo k zatraktivnění a přirozenému zviditelnění naší společné akce.

Jednotlivá díla já osobně vnímám jako velmi povedená a cenná. Jsou to objekty, které přirozeně zvýrazňují a umocňují estetický dojem z návštěvy parku. Tak to ostatně vnímá i široká veřejnost, (dětmi počínaje, staříky konče) což je tím nejpodstatnějším účelem a smyslem našeho setkávání.

Děkuji všem účastníkům a organizátorům Plenéru 2007 za ten kousek radosti, kterou nám jejich úsilí přináší a těším se na spolupráci v následujících letech.

Jaroslav Hlavsa – starosta