PROJEKT PODPORUJÍ:

PROJEKT PODPORUJÍ

2011

Plenér LOKET 2011 - XV. ročník mezinárodní umělecké dílny

21.8. - 28.8.2011 Téma: výtvarné zpracování fasád

Týdenní pobytové dílny a následné měsíční výstavy se účastnilo 12 umělců z České Republiky a Německa.

Náplní plenéru patnáctého ročníku bylo výtvarné zpracování slepých oken na fasádách domů. Výtvarníci vytvořili návrhy pro jednotlivá okna jako originály obrazů a z výběru těch nejlepších bylo vybráno sedm prací, ze kterých se vytvořily fasádní desky, které byly osazeny přímo do slepých oken jednotlivých domů. Duchovním otcem myšlenky zpracování slepých oken byl Petr Zahradníček, tohoto času místostarosta města Loket. Výstava, která proběhla v galerii Cafe od 27.8. do 30. 9.2011 se skládala z fotodokumentace plenéru, představení jednotlivých účastníků, zasazení a fotomontáže všech návrhů do různých fasád. Tímto novým tématem se zajímavým způsobem oživily nejen fasády loketských domů, ale pokračovala spolupráce českých výtvarníků z Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců a z Kunstgruppe Zone - partnerskou německou uměleckou skupinou ze Schwarzenbergu v Sasku. Cílem těchto výtvarných společných setkání a tvorby je navázání nových vztahů a prohloubení dosavadních aktivit mezi českými a německými umělci sousedících regionů, a umělecké i laické veřejnosti. K lepší komunikaci pomáhaly také pravidelné každodenní kurzy českého a německého jazyka v průběhu plenéru. Umělecká díla vzniklá na všech dosavadních ročnících plenéru zůstávají v majetku města Lokte. Místní občané i návštěvníci je mohou vidět jednak v prostředí parku a přírodního divadla a jednak ve veřejných prostorách radnice a společenských prostorách města. Fasádní desky jsou tak majitelům jednotlivých domů městem Loket zapůjčeny na dobu neurčitou. Patnáctý ročník plenéru byl podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu malých projektů Cíl 3 - přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2007 – 2013, Česko-německým fondem budoucnosti a městem Loket.

V průběhu předchozích ročníků se na podpoře a realizaci projektu podílely tyto další subjekty: Loketské městské lesy, Nadace českého fondu umění, Městská knihovna Loket, Festival Uprostřed Evropy, Karlovarský kraj, EU prostřednictvím programu Interreg IIIA a další.

 • Pořadatel:
  Město Loket
  T.G.Masaryka 69/1, 357 33 Loket
 • Zpracovatelé projektu:
  Štěpánka Bergerová – manažerka projektu
 • Osoba odpovědná za projekt:
  Štěpánka Bergerová, Nám. Dr. M. Horákové 2, 360 01 K. Vary
  tel: 602 576 963,
  e-mail: ko-uvu@volny.cz