PROJEKT PODPORUJÍ:

PROJEKT PODPORUJÍ

2008

XII. Plenér LOKET 2008

Dvanáctý mezinárodní umělecký plenér LOKET 2008 jsme organizovali ve spolupráci a s pomocí města Loket, Česko-německého fondu budoucnosti, Karlovarského kraje, Loketských městských lesů a Kunstgruppe Zone – tradiční partnerskou německou uměleckou skupinou ze Schwarzenbergu v Sasku. Minulé ročníky podpořili i nadace Českého fondu umění, festival Uprostřed Evropy a Euregio Egrensis prostřednictvím iniciativy EU Interreg IIIA.

Dosavadních jedenácti ročníků se zúčastnili kromě umělců z České republiky také umělci z Německa, Švýcarska, Velké Británie, USA, Polska a Kanady.

XII. ročník plenéru se již tradičně zabýval prací se dřevem, malbou, kresbou, fotografií a knižní vazbou.

Umělecký knihař Jan Sobota představil na slavnostní vernisáži na loketském hradě unikátní knihu v ruční kožené vazbě, která obsahuje originální díla umělců, kteří se účastnili v uplynulých letech prvních deseti ročníků plenéru Loket. Kniha, kterou oficiálně převzal jako dar městu starosta Lokte Jan Hlavsa, bude umístěna v muzeu knižní vazby na loketské radnici.

Jsme rádi, že se sympozia účastní kromě zkušených členů Unie výtvarných umělců a tradičních dlouholetých účastníků i noví členové a výtvarníci, kteří tak navazují na smysl plenéru, přispívají ke vzájemnému poznávání a vnášejí do setkání nové podněty a nápady. Obohatí škálu výtvarných technik a vyzkouší si s kolegy i jiné obory, než ty, kterým se běžně profesionálně nebo zájmově věnují.

Umělecká díla vzniklá na plenéru zůstávají v majetku města Lokte a místní občané i návštěvníci je mohou vidět jednak v prostředí parku a přírodního divadla a jednak ve veřejných prostorách radnice a společenských prostorách města.

Každý rok se výtvarná díla, nebo fotografie osazených plastik prezentují na výstavě následujícího ročníku plenéru přímo ve městě Loket. V minulosti to byla Galerie na radnici, sál s freskami hradu Loket, v jakých dalších zajímavých prostorách budeme vystavovat ukáže čas a inspirace organizátorů.

V příštích ročnících bychom rádi rozšířili plenér o dokumentární tvorbu a natočili o jeho průběhu krátký film. Společná setkání tak dostanou nový rozměr a zůstanou uchována v nezměněné podobě jak pro současné účastníky, donátory, veřejnost, ale i pro příští generace.

Karlovarská oblast Unie výtvarných umělců – podzim 2008