PROJEKT PODPORUJÍ:

PROJEKT PODPORUJÍ

2012

Plenér LOKET 2012 - XVI. ročník

Výstava : 21.8. – 30.9.2012

V roce 2012 se náplní plenéru stala vzpomínková výstava na předního zakladatele loketských plenérů – Mistra knihařského řemesla Jana Bohuslava Sobotu, který zemřel 2.5.2012.

Výstava je složena z katalogů a fotografií z minulých ročníku plenéru a byla instalována v prvním patře radnice v Lokti.

Náplní všech plenérů bylo setkávání umělců převážně z Čech, Německa ale i dalších zemí. Spolupráce českých výtvarníků z Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců a z Kunstgruppe Zone - partnerskou německou uměleckou skupinou ze Schwarzenbergu v Sasku stále pokračuje a společně se uskutečnil projekt Street Art Loket 2012 s tématikou pouličního umění ve veřejném prostoru. Cílem těchto společných setkání a tvorby je navázání nových vztahů a prohloubení dosavadních aktivit mezi českými a německými umělci sousedících regionů, a umělecké i laické veřejnosti. Umělecká díla vzniklá na všech dosavadních ročnících plenéru zůstávají v majetku města Lokte. Místní občané i návštěvníci je mohou vidět jednak v prostředí parku a přírodního divadla a jednak ve veřejných prostorách radnice a společenských prostorách města.
Výstava k Plenéru Loket 2012 byla podpořena Karlovarským krajem a městem Loket.

V průběhu předchozích ročníků se na podpoře a realizaci projektu podílely tyto další subjekty: Loketské městské lesy, Nadace českého fondu umění, Městská knihovna Loket, Festival Uprostřed Evropy, Karlovarský kraj, EU prostřednictvím programů Cíl 3 a Interreg IIIA, Česko-německý fond budoucnosti a další.

 • Pořadatel:
  Město Loket
  T.G.Masaryka 69/1, 357 33 Loket

 • Místo konání:
  Loket, okolí Lokte

 • Zpracovatelé projektu:
  Štěpánka Bergerová – manažerka projektu

 • Osoba odpovědná za projekt:
  Štěpánka Bergerová, Nám. Dr. M. Horákové 2, 360 01 K. Vary
  tel: 602 576 963,
  e-mail: ko-uvu@volny.cz