PROJEKT PODPORUJÍ:

PROJEKT PODPORUJÍ

2010

Plenér LOKET 2010 - XIV. ročník mezinárodní umělecké dílny

Letošní čtrnáctý mezinárodního uměleckého plenéru LOKET 2010 měl v podtitulu téma užitého umění a designu.

Organizace a zajištění plenéru se ujalo město Loket a týdenní pobytové dílny a následné výstavy se zúčastnilo 12 umělců z České Republiky a Německa. Náplní plenéru bylo jednak vytvoření kozího sousoší inspirovaného stádem koz, které spásá svahy pod hradem a stalo se oblíbenou turistickou atrakcí ale také tradiční tvorba autorů a instalace výstavy. Inovací plenéru bylo zaměření setkání a výstavy na prezentaci užitého umění a designu – tedy oborů, kterým se výtvarníci kromě volné tvorby věnují jako své hlavní pracovní činnosti. Výstava byla realizována v měsíci září v galerii Caffé v Lokti a poté se přesunula na celý listopad do Volkskunstschule do saského Oederanu.

Pokračuje tak tradiční spolupráce českých výtvarníků a Kunstgruppe Zone - partnerskou německou uměleckou skupinou ze Schwarzenbergu v Sasku. Dosavadních třinácti ročníků se zúčastnili kromě umělců z České republiky také umělci z Německa, Švýcarska, Velké Británie, USA, Polska a Kanady. Efektem společných setkání a tvorby je prohloubení vztahů mezi českými a německými tvůrci sousedících regionů, ale i přiblížení současných forem designu odborné i laické veřejnosti. Umělecká díla vzniklá na plenéru zůstávají v majetku města Lokte. Místní občané i návštěvníci je mohou vidět jednak v prostředí parku a přírodního divadla a jednak ve veřejných prostorách radnice a společenských prostorách města.

Město Loket – podzim 2010