PROJEKT PODPORUJÍ:

PROJEKT PODPORUJÍ

2009

Plenér LOKET 2009 - XIII. ročník mezinárodní umělecké dílny

23.8. do 30.8. v Lokti nad Ohří.

Poslední slunečný týden v srpnu probíhá již třináctý mezinárodní umělecký plenér LOKET 2009

Pokračuje tradiční spolupráce s městem Loket, Česko-německým fondem budoucnosti, Karlovarským krajem, Loketskými městskými lesy a Kunstgruppe Zone - partnerskou německou uměleckou skupinou ze Schwarzenbergu v Sasku.

Dosavadních dvanácti ročníků se zúčastnili kromě umělců z České republiky také umělci z Německa, Švýcarska, Velké Británie, USA, Polska a Kanady.

XIII. ročník plenéru se již tradičně zabýval prací se dřevem, malbou, kresbou, fotografií a knižní vazbou.

Sympozia se účastní kromě zkušených členů Unie výtvarných umělců a dlouholetých účastníků i noví členové a výtvarníci, kteří tak navazují na smysl plenéru, přispívají ke vzájemnému poznávání a vnášejí do setkání nové podněty a nápady. Rozšiří škálu výtvarných technik a vyzkouší si s kolegy i jiné obory, než ty, kterým se běžně profesionálně nebo zájmově věnují.

Umělecká díla vzniklá na plenéru zůstávají v majetku města Lokte a Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců. Místní občané i návštěvníci je mohou vidět jednak v prostředí parku a přírodního divadla a jednak ve veřejných prostorách radnice a společenských prostorách města.

Každý rok se výtvarná díla, nebo fotografie osazených plastik prezentují na závěrečné výstavě přímo ve městě Loket. V minulosti to byla Galerie na radnici, sál s freskami hradu Loket, v letošním roce se výstava koná na dvou místech – v galerii muzea knižní vazby a galerii Caffé.

V tomto roce jsme rozšířili plenér o dokumentární tvorbu a točíme o jeho průběhu krátký film. Společná setkání tak dostanou nový rozměr a zůstanou uchována v nezměněné podobě jak pro současné účastníky, donátory, veřejnost, ale i pro příští generace.

Karlovarská oblast Unie výtvarných umělců – podzim 2009